A Fundación

Achegar a atención odontolóxica ao maior número de persoas é a nosa prioridade.

Simón Pardiñas

"Quero dar as grazas a todos os que se involucraron, de forma totalmente altruísta, co seu traballo e dedicación, nun proxecto que agora se fai realidade. Todos os que formamos parte da Fundación, esperamos poder recuperar o sorriso daqueles aos que a vida deixou de sorrir."

Dr. Simón Pardiñas López
Presidente da Fundación

No ano 2012, coincidindo coa incorporación do Dr. Simón Pardiñas López, exponse buscar unha forma para agradecer todo o apoio e a confianza recibida durante estes anos.

Tendo conciencia da situación de precariedade laboral e social pola que pasa o noso país, chegan á conclusión de que a mellor maneira sería poñer o seu traballo, experiencia e instalacións ao servizo das persoas que máis o necesitan.

Por iso no ano 2013 crean a primeira Fundación Galega dedicada á Atención Bucodental co obxectivo principal de dar asistencia aos sectores máis desfavorecidos da nosa sociedade.

Os nosos obxectivos

Entre os nosos obxectivos inclúense:

  • Promover a creación de programas preventivos e/ou asistenciais gratuitos na área da saúde bucal-dental nas comunidades, grupos ou persoas máis desfavorecidas económicamente ou marxinadas por calquera motivo de exclusión social.
  • Fomentar mediante cursos, becas de formación e premios o estudo de diversos temas relacionados coa saúde oral.
  • Organización, execución ou participación en charlas, coloquios, encontros, conferencias, debates e xornadas nas que se aborden cuestións relativas á Odontología e saúde bucal.
  • Reunir a todos os médicos estomatólogos, odontólogos, estudantes, hixienistas, auxiliares de clínica, protésicos, educadores, membros da industria e sociedades do sector dental, así como calquera outro cidadán ou entidade que voluntariamente aporten a súa colaboración aos fins da fundación.
  • Establecer colaboracións e programas conxuntos con outros profesionais, administracións públicas, fundacións ou outras entidades privadas que faciliten e permitan o desenrolo dos fins da Fundación.
  • Realizar convenios con universidades, outras institucións educativas, colexios e asociacións profesionais, sociedades científicas, etc., para la formación de los alumnos.
  • Difundir polos medios ó seu alcance os fins da Fundación, contactando con todo tipo de persoas, entidades e organismos que podan colaborar para que os seus fins podan levarse a cabo.

Voluntarios

En el año 2012, coincidiendo con la incorporación del Dr. Simón Pardiñas López, se plantean buscar una forma para agradecer todo el apoyo y la confianza recibida durante estos años.

Teniendo conciencia de la situación de precariedad laboral y social por la que pasa nuestro país, llegan a la conclusión de que la mejor manera sería poner su trabajo, experiencia e instalaciones al servicio de las personas que más lo necesitan.

Por eso en el año 2013 crean la primera Fundación Gallega dedicada a la Atención Bucodental con el objetivo principal de dar asistencia a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.